Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = -6. a) Hãy biểu diễn y theo x. b) Tính giá trị của y khi x = 5

Question

Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = -6.
a) Hãy biểu diễn y theo x.
b) Tính giá trị của y khi x = 5 và x = -10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-06-11T22:29:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, vì hai đại lượng y, x tỉ lệ thuận với nhau nên
  y=kx=>k=-6/2=-3 
  với k=-3 thì y=(-3)x
  b, nếu x=5 thì y=(-3).5=-15
            x=-10 thì y=(-3).(-10)=30

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức: y=kx(k != 0)
  a)Có: khi x=2 thì y=-6
  Thay x=2;y=-6 vào y=kx ta được:
  -6=k2
  =>k=-6/2
  =>k=-3
  Với k=-3=> y=-3x
  b)
  Tại x=5=>y=(-3). 5=-15
  Tại x=-10=>y=(-3).(-10)=30
  Vậy x=5=>y=-15
         x=-10=>y=30
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )