Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tlt với nhau và khi x1-x2= 15 thì y1-y2=5. a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu diễn y theo x b,

Question

Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tlt với nhau và khi x1-x2= 15 thì y1-y2=5.
a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu diễn y theo x
b, Tính giá trị của y khi x=6, x=-24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 6 tháng 2022-05-25T20:54:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x và y tỉ lệ thuận với nhau
  => x = k.y
  x1 – x2 = 15
  => k.y1 – k.y2 = 15
  => k. (y1 – y2) = 15
  Mà y1 – y2 = 5 
  => k.5 = 15 => k = 3
  => x = 3y hay y = 1/3.x
  b) x = 6 => y = 1/3.6 = 2
      x = -24 => y = 1/3. (-24) = -8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )