Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. Giá trị của x khi y = 10

Question

Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. Giá trị của x khi y = 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 16 giờ 2022-08-06T17:46:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giả sử x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k (k $\neq$ 0)
  ⇒ y=kx (*)
  Thay x=6;y=4 vào (*) có:
  4=k.6
  ⇒ k= $\dfrac{2}{3}$
  Thay k= $\dfrac{2}{3}$;y=10 vào (*), ta được:
  10= $\dfrac{2}{3}$ .x
  ⇒ x=15
  Vậy khi y=10 thì x=15

 2. Giải đáp:
  Khi y=10 thì x=15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nên:
  y=k.x=>4=k.6(k ne 0)
  =>k=4/6=2/3
  Khi y=10
  =>10=2/3.x
  =>x=10:2/3=15
  Vậy khi y=10 thì x=15

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )