Toán Lớp 7: Cho biêt đại lượng x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là a. Nếu y=5 thì x=10 khi đó hệ số tỉ lệ a là A. 50 a. 2 C. 1/2 D.1/50

Question

Toán Lớp 7: Cho biêt đại lượng x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là a. Nếu y=5 thì x=10 khi đó hệ số tỉ lệ a là
A. 50
a. 2
C. 1/2
D.1/50, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tuần 2022-06-07T06:19:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ** Giải đáp : A.
  ** Giải thích :
    Vì đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là a
  ⇒ x . y = a
   Nếu y = 5 thì x = 10
  ⇒ a = 5 . 10 = 50
  Vậy , hệ số tỉ lệ a là 50 .

 2. Vì x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a 
  =>x.y=a
  Thay số : 10.5=50
  ->A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )