Toán Lớp 7: cho biết có 56 công dân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần giảm đi bao nhiêu công dân để hoàn thành công việc đó trong 42

Question

Toán Lớp 7: cho biết có 56 công dân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần giảm đi bao nhiêu công dân để hoàn thành công việc đó trong 42 ngày?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tuần 2022-06-15T03:53:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   42 ngày gấp 21 ngày số lần là:
  42 : 21=2 (lần)
  Cần số công nhân để hoàn thành công việc trong 42 ngày là:
  56 :2=28 (công nhân)
  Số công nhân cần giảm đi là:
  56-28=28 (công nhân)
  Vậy cần giảm 28 công nhân.

 2. Gọi x ( công nhân ) làm xong công việc trong 42 ngày (đk x∈N*)
  Vì số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày nên:
  28 công nhân làm xong công việc trong 42 ngày
  Cần phải giảm số công nhân là:
  56-28=28( công nhân )
  Vậy cần phải đi 28 công nhân

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )