Toán Lớp 7: .Cho biết 9 công nhân hoàn thành một công việc trong 5 ngảy. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công v

Question

Toán Lớp 7: .Cho biết 9 công nhân hoàn thành một công việc trong 5 ngảy. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 3 ngày? (Biết năng suất của các công nhân là như nhau)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 2 tháng 2022-03-19T01:57:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi số công nhân hoàn thành công việc đó trong 3 ngày là x (người) với x\inNN$^*$
  Với cùng 1 khối lượng công việc, số người làm công việc đó và số ngày làm xong công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: (x)/(9)=5/3
  =>x=5/3*9=15
  Số người cần tăng thêm để hoàn thành công việc đó trong 3 ngày là:
  15-9=6 (người)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )