Toán Lớp 7: Cho biết 8 người làm một công việc hết 40 ngày. Hỏi 10 người làm xong công việc đó trong mấy ngày ? (Năng suất làm việc của mọi người n

Question

Toán Lớp 7: Cho biết 8 người làm một công việc hết 40 ngày. Hỏi 10 người làm xong công việc đó trong mấy ngày ? (Năng suất làm việc của mọi người như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 6 tháng 2022-05-25T23:04:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số thời gian mà 10 người làm xong công việc là x (x>0).
  Vì thời gian và số người là 2 đại lượng tỷ lệ nghịch nên , ta có :
  8.40=10x
  => 10x =320
  =>x=320/10
  =>x=32
  Vậy 10 người làm xong công việc trong 32 ngày.
  @Yanako

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Gọi số người làm việc và số ngày làm việc là: x ( người ); y ( ngày ) (x;y > 0; x in NN^** )
  -Vì năng suất của mọi người làm là như nhau và hai đại lượng số người làm việc với số ngày làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
  => 40 . 8 = x . y
  => 320 = 10 . y
  => y = 320/10
  => y = 32 ( ngày )
             Vậy 10 người làm công việc đó thì mất 32 ngày.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )