Toán Lớp 7: Cho biết 7 máy cày cày xong một cánh đồng hết 12 giờ. Hỏi 10 máy cày như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiều giờ?

Question

Toán Lớp 7: Cho biết 7 máy cày cày xong một cánh đồng hết 12 giờ. Hỏi 10 máy cày như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiều giờ?
(giải theo cách lớp 7 ạ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 tuần 2022-04-14T04:02:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 7 máy cày cày xong hết 12 giờ
  10 máy cày cày xong hết x giờ
  Gọi x là số giờ 10 máy cày cày xong cánh đồng
  Vì số máy cày và số giờ là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên
  10x = 12 × 7 
  10x = 84
  x     = 84 ÷ 10
  x     = 8,4 ≈ 8
  Vậy 10 máy cày cày hết 8 giờ
   

 2. Gọi số máy cày là x số thời gian là y
  Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
  a=xy
  a=7. 12
  a=84
  Khi x=10->y=84/10=8,4 
  Vì 8,4~~8
  Vậy hết 8 giờ để 10 máy cày làm xong việc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )