Toán Lớp 7: Cho biết 5 công nhân hoàn thành mômt công việc trong 12 giờ. Hỏi 13 công nhân (với cùng năng suất như thế) thì thời gian hoàn thành côn

Question

Toán Lớp 7: Cho biết 5 công nhân hoàn thành mômt công việc trong 12 giờ. Hỏi 13 công nhân (với cùng năng suất như thế) thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tháng 2022-03-19T20:46:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Khoảng 7,4 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tóm tắt :
  5 công nhân : 12 giờ
  13 công nhân : ? giờ .
  Giải :
  Gọi thời gian cần tìm là a ( a > 0 ) ; ( giờ )
  Trong cùng một công việc , số công nhân tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành của công việc đó .
  => 5 . 12 = 13 . a
  => 60 = 13 . a
  => 60/13 = a
  => a ≈ 4,6 ( giờ ) – Thoả mãn điều kiện
  Với 13 công nhân , thời gian hoàn thành giảm được số giờ là :
  12 – 4,6 = 7,4 ( giờ )
  Vậy 13 công nhân , thời gian hoàn thành giảm được khoảng 7,4 giờ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )