Toán Lớp 7: cho biet 45 cong nhan hoan thanh cong viec trong vong 15 ngay hoi phai can bao nhieu cong nhan de hon thanh cong viec do trong trong vo

Question

Toán Lớp 7: cho biet 45 cong nhan hoan thanh cong viec trong vong 15 ngay hoi phai can bao nhieu cong nhan de hon thanh cong viec do trong trong vong 9 ngay ( nang xuat cua cac cong nhan nhu nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 7 ngày 2022-04-14T11:02:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:Để hoành thành công việc đó:
    45 công Nhân hoành thành trong 15 ngày
     x công nhân hoành thành trong 9 ngày(x>0)
    Vì cùng làm 1 công việc,năng suất làm việc như nhau nên sống công Nhân và thời gian làm là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
     Do đó 45/x=9/15
  =>45*15/9=75(TMĐK)
   Vậy sống công nhân cần thêm là:
     75-45=30(công nhân)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  $\text{ Tóm Tắt: }$
  công nhân                                    ngày 
  $x_1$ = 45                                  $y_1$ = 15 
  $x_2$ = ?                                    $y_2$ = 9 
   gọi x ( công nhân) là số công nhân để hoàn thành một công việc , y (ngày) là số ngày để hoàn thành công việc.
  $\text{$\longrightarrow$ x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch}$
  $\text{theo hệ sô tỉ lệ a = x . y}$ 
  $\text{với: x= 45 , y= 15}$ 
  $\text{$\longrightarrow$ a = 45 . 15 = 675 }$
  $\text{với y = 9}$ $\longrightarrow$ $\text{x = $\frac{675}{9}$ = 75 (công nhân)}$
  $\text{cần số công nhân nữa là:}$
  $\text{75 – 45 = 30 (công nhân)}$
  $\longrightarrow$ vậy làm xong công việc trong 9 ngày cần 30 công nhân 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )