Toán Lớp 7: cho ba tam giác abc vuông tại a trên tia đối của tia ac lấy điểm d sao cho ac = ad . trên tia đối của tia BA lấy điểm m bất kì . chứng

Question

Toán Lớp 7: cho ba tam giác abc vuông tại a trên tia đối của tia ac lấy điểm d sao cho ac = ad . trên tia đối của tia BA lấy điểm m bất kì . chứng minh rằng ;
a, BA là tia phân giác của góc CBD, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-12-21T13:07:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xét △ABC vuông tại A và △ABD vuông tại A
  Có: AC = AD (gt)
      AB là cạnh chung
  => △ABC = △ABD (cgv)
  => ABC = ABD (2 góc tương ứng)
  Và BA nằm giữa CBD
  => BA là tia phân giác của CBD

 2. Xét ΔBAD và ΔBAC cùng vuông tại A có
  + AC=AD
  + AB: chung
  ⇒ ΔBAD=ΔBAC(2cgv)
  ⇒ $\widehat{DBA}$=$\widehat{CBA}$(2 góc tương ứng)
  BA là tia phân giác của $\widehat{CBD}$
   

  toan-lop-7-cho-ba-tam-giac-abc-vuong-tai-a-tren-tia-doi-cua-tia-ac-lay-diem-d-sao-cho-ac-ad-tren

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )