Toán Lớp 7: Cho ba số a, b, c thỏa mãn: a/2016= b/2017= c/2018. Giá trị của biểu thức M= 4(a- b) (b- c)- (c- a)^2 A. 0 B.1 C. 2 D.3 Giúp.mình nhanh

Question

Toán Lớp 7: Cho ba số a, b, c thỏa mãn: a/2016= b/2017= c/2018.
Giá trị của biểu thức M= 4(a- b) (b- c)- (c- a)^2
A. 0
B.1
C. 2
D.3
Giúp.mình nhanh nhé ko cần giải thích rõ đâu cảm oen rất nhiều., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 9 tháng 2022-03-21T15:19:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có a/{2016}=b/{2017}=c/{2018}
  +  a/{2016}=b/{2017}={a-b}/{2016-2017}={a-b}/{-1}=-(a-b)
  b/{2017}=c/{2017}={b-c}/{2017-2018}={b-c}/{-1}=-(b-c)
  ⇒(a/{2016})²=a/{2016}.a/{2016}=[-(a-b)].[-(b-c)]=(a-b).(b-c)(1)
  +  a/{2016}=c/{2018}={c-a}/{2018-2016}={c-a}/2
  ⇒(a/{2016})²=({c-a}/2)²={(c-a)²}/4(2)
  Từ (1)(2)⇒(a-b)(b-c)={(c-a)²}/4
  ⇒4(a-b)(b-c)=(c-a)²
  4(a-b)(b-c)-(c-a)²=0
  —————————————————————-
  @Changg_Chicken team

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )