Toán Lớp 7: cho ΔABC,Mlà trung điểm của BC. trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA=ME. chứng minh a) Δ ABM= ΔECM b)AB=CE c)AB//CE

Question

Toán Lớp 7: cho ΔABC,Mlà trung điểm của BC. trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA=ME. chứng minh
a)
Δ ABM= ΔECM
b)AB=CE
c)AB//CE
AI GIUP MIK VS MIK ĐG CẦN GẤP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-20T21:48:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tui ghi dưới dạng  tự luận ko hình nhé
  a,Xét tam giác ABM và ECM có:
  AM=ME(gt)
  góc AMB=góc CME(đối đỉnh)
  BM=MC(M là trung điểm BC)
  =>tam giác ABM=ECM
  b,Theo câu a, tam giác ABM=ECM
  =>AB=CE
  c,Theo câu a,tam giác ABM=ECM
  =>góc ABM=BCE
  =>AB//CE(2 góc ở vị trí so le trong)
   

 2. a)
  Xét 2 tam giác: Δ ABM  và ΔECM có:
  MA=ME ( gt)
  hat {AMB}= hat{EMC} ( đối đỉnh)
  MB=MC (gt)
  ⇒Δ ABM= ΔECM (c.g.c)
  b)
  Vì Δ ABM= ΔECM
  ⇒AB=CE (2 cạnh tương ứng)
  c) 
  Vì Δ ABM= ΔECM
  ⇒hat{ABM}=hat{ECM} (2 góc tương ứng)
  mà hat{ABM}  vàhat{ECM} ở vị trí so le trong
  ⇒ AB////CE

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )