Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC. C

Question

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC. Chứng minh ΔBDF = ΔEDC Giúp mik với đag gấp =((, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 ngày 2022-01-14T12:26:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     

    toan-lop-7-cho-abc-co-ab-ac-ke-tia-phan-giac-ad-d-thuoc-bc-tren-canh-ac-lay-diem-e-sao-cho-ae-ab

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )