Toán Lớp 7: Cho ∆ABC có AB=AC. Gọi D, E là hai điểm trên BC sao cho BD=DE=EC và AD=AE a)Chứng minh EAB=DAC b)Gọi M là trung điểm của BC. Chứng min

Question

Toán Lớp 7: Cho ∆ABC có AB=AC. Gọi D, E là hai điểm trên BC sao cho BD=DE=EC và AD=AE
a)Chứng minh EAB=DAC
b)Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM là tia phân giác của DAE
c)Giả sử DAE=60°, có nhận xét gì về các góc của ∆AED
Helpppppppppppppppppppppppp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 43 phút 2022-06-04T12:15:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    a, Xét tam giác EAB và tam giác DAC có:
    AB = AC (gt)
    AD = AE (gt)
    BE = CD (BE = BD + DE = DE + EC = CD)
    => Tam giác EAB = Tam giác DAC (c.c.c)
    b,M là trung điểm của BC
    => AM là đường trung tuyến của tam giác ABC cân tại A (AB = AC)
    => AM là đường cao của tam giác ABC
    hay AM _I_ BC
    mà D, E thuộc BC
    => AM _I_ DE
    hay AM là đường cao của tam giác ADE cân tại A (AD = AE)
    => AM là tia phân giác của DAE

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )