Toán Lớp 7: Cho a và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận có các giá trị theo bảng Điền giá trị thích hợp vào ô trống x | -4 | -2 |

Question

Toán Lớp 7: Cho a và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận có các giá trị theo bảng
Điền giá trị thích hợp vào ô trống
x | -4 | -2 | | | 4 |
y | -2 | | 16 | 8 | |
Giải kĩ từng bước 1 mới được điển vào bảng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-11-23T22:10:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:x=-4=2y
   =>X.          -2.          32.          16.       4.                      Y.          -1.          16.           8.         2

 2. $\\$
  Vì x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
  -> y =kx (k \ne 0)
  Thay $\begin{cases} x=-4\\y=-2 \end{cases}$ vào ta được :
  -> -2 = k . (-4)
  ->k=-2 : (-4)
  ->k=1/2 (Thỏa mãn)
  Thay k=1/2 vào y=kx (k \ne 0) ta được :
  -> y = 1/2 x
  $\bullet$ Với x=-2 thay vào y=1/2 x ta được :
  -> y=1/2 . (-2)
  ->y=-1
  $\bullet$ Với y=16 thay vào y =1/2 x ta được :
  -> 16 = 1/2 x
  ->x=16 : 1/2
  ->x=32
  $\bullet$ Với y=8 thay vào y = 1/2 x ta được :
  -> 8 = 1/2 x
  ->x= 8 : 1/2
  ->x=16
  $\bullet$ Với x=4 thay vào y=1/2 x ta được :
  -> y= 1/2 . 4
  ->y=2
  Ta điền các (x;y) vừa tìm được vào bảng :
  $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline x& -4 & -2 & 32 & 16 & 4 \\\hline y& -2 & -1 & 16 & 8& 2\\\hline\end{array}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )