Toán Lớp 7: cho a/b=c/d. chứng minh (a-b)^2/(c-d)^2=ab/cd

Question

Toán Lớp 7: cho a/b=c/d. chứng minh (a-b)^2/(c-d)^2=ab/cd, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tuần 2022-06-07T20:18:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt a/b = c/d = k
  = > a = bk
          c = dk
  Thay vào:
  {(a-b)^2}/{(c-d)^2} = {(bk – b)^2}/{(dk – d)^2} = {[b.(k – 1)]^2}/{[d.(k – 1)]^2} = {b^2 . (k – 1)^2}/{d^2 . (k – 1)^2} = b^2/d^2 (1)
  {a.b}/{c.d} = {bk . b}/{dk . d} = {b^2 . k}/{d^2 . k} = b^2/d^2 (2)
  Từ (1) và (2) = > {(a-b)^2}/{(c-d)^2} = {a.b}/{c.d} (đpcm)
  Xin 5 sao và hay nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )