Toán Lớp 7: cho 3 số a,b,c thỏa mãn a-1/2=b-2/3=c-3/4 và 2a+3b-c=50 tính a,b,c

Question

Toán Lớp 7: cho 3 số a,b,c thỏa mãn a-1/2=b-2/3=c-3/4 và 2a+3b-c=50 tính a,b,c, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tháng 2022-11-23T23:23:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\\$
  (a-1)/2=(b-2)/3=(c-3)/4
  => (2a-2)/4 = (3b-6)/9 = (c-3)/4
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có :
  (2a-2)/4=(3b-6)/9=(c-3)/4=(2a-2 + 3b-6 – c+3)/(4+9 – 4) = (50 -5)/9=5
  Do đó :
  (a-1)/2=5 => a-1=10 =>a=11
  (b-2)/3=5 =>b-2=15 =>b=17
  (c-3)/4=5 =>c-3=20=>c=23
  Vậy (a;b;c)=(11;17;23)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )