Toán Lớp 7: Cho: `{3}/{a+b}`=`{2}/{b+c}`=`{1}/{c+a}` Tính:P=`{a+b-2021c}/{a+b+2022c}`

Question

Toán Lớp 7: Cho: `{3}/{a+b}`=`{2}/{b+c}`=`{1}/{c+a}`
Tính:P=`{a+b-2021c}/{a+b+2022c}`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 2 tháng 2022-03-02T01:58:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có: 3/(a+b) = 2/(b+c) = 1/(c+a)

  => (a+b)/3 = (b+c)/2 = (c+a)/1

  Đặt (a+b)/3 = (b+c)/2 = (c+a)/1 = k

  => {(a+b=3k),(b+c=2k),(c+a=1k):}

  Lại có:

  a+b+b+c+c+a = 3k+2k+1k

  => 2(a+b+c) = 6k

  => a+b+c = 3k

  => c = a+b+c-a-b = 3k – 3b = 0

  Thay vào P ta được:

  P = (a+b-2021c)/(a+b+2022c) = (a+b+0)/(a+b+0) = (a+b)/(a+b) = 1

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  @danggiabao0
  Có:
  {3}/{a+b}={2}/{b+c}={1}/{c+a}
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta đc:
  {3+2+1}/{a+b+b+c+c+a}={6}/{2a+2b+2c}={2.3}/{2(a+b+c)}={3}/{a+b+c}
  ⇒{3}/{a+b+c}={3}/{a+b}
  ⇒a+b+c=a+b
  ⇒c=0
  ⇒P={a+b}/{a+b}=1

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )