Toán Lớp 7: Cho $20^{n}$ :$5^{n}$ =4 thì A.n=0 B.n=1 C.n=2 D.n=3

Question

Toán Lớp 7: Cho $20^{n}$ :$5^{n}$ =4 thì
A.n=0
B.n=1
C.n=2
D.n=3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 29 phút 2022-06-11T17:20:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: B. n=1
  => $(20:5)^{2}$ =4
  =>$4^{1}$=4 
  => n=1

 2. Cho $20^{n}$ : $5^{n}$  =4 thì
  A.n=0
  B.n=1
  C.n=2
  D.n=3
  Áp dụng ct
  $x^{m}$ : $y^{m}$ = $(x:y)^{m}$ 
  ⇔ $20^{n}$ : $5^{n}$ = $(20:5)^{n}$ 
                                      = $4^{n}$ 
  ⇒ $4^{n}$ = 4
  ⇒ n = 1
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )