Toán Lớp 7: Cho `x/2=y/3,y/3=z/5` và `2x+3y-z=74` Vậy `x=?`

Question

Toán Lớp 7: Cho `x/2=y/3,y/3=z/5` và `2x+3y-z=74`
Vậy `x=?`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 14 phút 2022-04-20T10:52:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Ta có:}$
  x/2 = y/3 ; y/3 = z/5
  => x/2 = y/3 = z/5
  => {2x}/4 = {3y}/9 = z/5 $\text{và}$ 2x + 3y – z = 74
  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:}$
  {2x}/4 = {3y}/9 = z/5 = {2x + 3y – z}/{4 + 9 – 5} = 74/8
  => x/2 = y/3 = z/5 = 74/8
  => {(x = 74 . 2 : 8 = 37/2),(y = 74 . 3 : 8 = 111/4),(z = 74 . 5 : 8 = 185/4):}
  $\text{Vậy}$ x = 37/2
   

 2. Ta có: x/2 = y/3; y/3 = z/5
  ⇒ x/2 = y/3 = z/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/2 = y/3 = z/5 = (2x+3y-z)/(2.2+3.3-5) = 74/8 = 37/4
  Do đó:
  **x/2 = 37/4 ⇒ x = 37/4. 2 = 37/2
  Vậy x = 37/2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )