Toán Lớp 7: Cho 1 tam giác có các góc tỉ lệ vs 3;4;5 . Tính số đo các góc của tam giác ấy

Question

Toán Lớp 7: Cho 1 tam giác có các góc tỉ lệ vs 3;4;5 . Tính số đo các góc của tam giác ấy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 tháng 2022-06-19T09:38:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi các góc của 1 tam giác lần lượt là a,b,c
  Theo đề bài ta có:
  a/3=b/4=c/5
  a+b+c=180(tổng 3 góc trong 1Δ)
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là:
  a/3=b/4=c/5=(a+b+c)/(3+4+5)=180/15
  Do đó:
  a/3=15->a=45
  b/4=15->b=60
  c/5=15->c=75
  Vậy các góc trong Δ lần lượt là 45^0,60^0,75^0
   

 2. $\text{Ta gọi 3 góc của tam giác đó lần lượt là a,b,c}$
  $\text{Ta có : a+b+c = $180^\circ$ ( tổng 3 góc của tam giác )}$
  $\text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có:}$
  $\frac{a}{3}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{5}$
  => $\frac{a+b+c}{3+4+5}$ = $\frac{180^\circ}{12}$ = 15
  $\text{Vậy a = 15.3 = $45^\circ$}$
        $\text{b = 15.4 = $60^\circ$}$
        $\text{c = 15.5 = $75^\circ$}$
  $\text{=> Các góc của tam giác đó có số đo lần lượt là : $45^\circ$ , $60^\circ$ , $75^\circ$}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )