Toán Lớp 7: Chia số 101,5 thành ba phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là 2/3, phần thứ hai và phần thứ ba tỉ l

Question

Toán Lớp 7: Chia số 101,5 thành ba phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là 2/3, phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là 4/3. Tìm ba phần đó.
Đáp Án + Cách Làm = 5* + Câu trả lời hay nhất + Cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 26 phút 2022-06-18T03:54:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  x=28; y=42; z=31,5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x; y; z lần lượt là phần thứ nhất, hai và ba.
  phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là 2/3 nên:
  x=y. 2/3=>x:y=2/3=x/2=y/3
  Vì phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là 4/3 nên:
  y=z. 4/3=>y:z=4/3=y/4=z/3
  Ta có:
  x/2=y/3=>x/8=y/12
  y/4=z/3=>y/12=z/9
  =>x/8=y/12=z/9
  Vì 3 số x;y;z được chia từ số 101,5 nên:
  x+y+z=101,5
  Áp dụng tính cất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/8=y/12=z/9=(x+y+z)/(8+12+9)=(101,5)/29=7/2=3,5
  Do đó:
  x/8=3,5=>x=8.3,5=28
  y/12=3,5=>y=12.3,5=42
  z/9=3,5=>z=9.3,5=31,5
  Vậy x=28; y=42; z=31,5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )