Toán Lớp 7: Chia 310 thành ba phần : a/ Tỷ lệ thuận với 2,3,5 ? b/ Tỷ lệ nghịch với 2,3,5 ?

Question

Toán Lớp 7: Chia 310 thành ba phần :
a/ Tỷ lệ thuận với 2,3,5 ?
b/ Tỷ lệ nghịch với 2,3,5 ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 tháng 2022-06-11T11:47:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b) Gọi 3 phần tỉ lệ nghịch với 2;3;5 lần lượt là a;b;c  (a + b + c = 310)
  Ta có: a x 2 = b x 3 = c x 5
  =>  a12=b13=c15
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta suy ra:
  a12=b13=c15=a+b+c12+13+15=3103130=300
  =>   a = 300 x 1/2 = 150
  =>   b = 300 x 1/3 = 100
  =>   c = 300 x 1/5 = 60
  Vậy chia số 310 được 150;100;60 tỉ lệ nghịch với 2;3;5
  mình chỉ bt làm câu b 
  chúc bn học tốt

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Gọi x, y,z lần lượt là các phần được chia. Theo đề ra ta có 
  x=2k ; y=3k; z = 5k và x +y+z = 310 
  ⇒x +y+z = 2k +3k+5k= 10k = 310  ⇒ 310 ; 10 = 31 
  ⇒ x= 31. 2 =62 , y  = 31. 3=93 ,z =31. 5=155
  b)
  Gọi x, y,z lần lượt là các phần được chia tử số 310. Do x,y,z tỉ lệ nghịch với 2,3,5 nên 
  2x=3y=5z và x +y+z = 310 
  ⇒x/1/2 = y/1/3 = z/1/5 = x+y+z/1/2 +1/3+1/5 = 310/31/10 = 300
  ⇒ x= 300  chia 2 = 150 , y = 300  chia 3 = 100 , z =  300  chia 5 = 60
  Vậy có thể chia 310 thành 3 phần lần lượt là 150 , 100 , 60

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )