Toán Lớp 7: Câu 7: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là: A. (-1; -2) B. ( ;-4) C. (0;2) D. (-1;2) Kèm theo hình vẽ đầy đủ nữa nha

Question

Toán Lớp 7: Câu 7: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là: A. (-1; -2) B. ( ;-4) C. (0;2) D. (-1;2)
Kèm theo hình vẽ đầy đủ nữa nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 6 tháng 2022-06-16T01:58:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. y=-2x
  Thay số vào x;y ta có:
  -2ne(-2).(-1)
  -4ne(-2).(-1)
  2ne(-2).0
  2=(-2).(-1)
  =>Điểm D thuộc đồ thị hàm số y=-2x.

  toan-lop-7-cau-7-diem-thuoc-do-thi-ham-so-y-2-la-a-1-2-b-4-c-0-2-d-1-2-kem-theo-hinh-ve-day-du-n

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -> Chọn D
  Do  -1 <-> x ; 2 <-> y
  -> y = -2x

  toan-lop-7-cau-7-diem-thuoc-do-thi-ham-so-y-2-la-a-1-2-b-4-c-0-2-d-1-2-kem-theo-hinh-ve-day-du-n

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )