Toán Lớp 7: Câu 6: (2,5 điểm) Cho ∆ ABC , gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia M A, lấy điểm K sao cho MK = MA a)Cminh: ABM = KCM

Question

Toán Lớp 7: Câu 6: (2,5 điểm) Cho ∆ ABC , gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia M A, lấy điểm K sao cho MK = MA
a)Cminh: ABM = KCM
b)Cminh: AB = CK
c)Cminh: CK // AB, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-03-14T14:12:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Có M là trung điểm của BC ( bài cho)
  => BM=CM
  Xét ΔABM và ΔKCM có:
     BM=CM(cmt)
    \hat{AMB}=\hat{KMC} ( hai góc đối đỉnh)
    MA=MK ( bài cho)
  => ΔABM = ΔKCM (c.g.c)   (đpcm)
  b)
  Vì ΔABM=ΔKCM(cmt)
  => AB=KC ( hai cạnh tương ứng)   ( đpcm)
  c)
  Có ΔABM=ΔKCM(cmt)
  => \hat{ABM}=\hat{KCM} ( hai góc tương ứng)
  Mà hai góc ở vị trí so le trong
  => CK////AB(đpcm)

  toan-lop-7-cau-6-2-5-diem-cho-abc-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-m-a-lay-diem-k

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,Vì M là trung điểm của BC ⇒ MB =MC
  Xét ΔABM và ΔKCM có:
        {:(MB=MC),(\hat{M_1}=\hat{M_2}(\text{2 góc đối đỉnh})),(MA=MK):}}=>
      ⇒ΔABM = ΔKCM(c-g-c)
  b, Vì ΔABM = ΔKCM ⇒ AB=CK (2 cạnh tương ứng)
  c, Vì ΔABM = ΔKCM ⇒\hat{A_1}=\hat{K}(2 góc tương ứng)
             Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong
        ⇒CK  // AB

  toan-lop-7-cau-6-2-5-diem-cho-abc-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-m-a-lay-diem-k

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )