Toán Lớp 7: Câu 5: một đội công nhân gồm 21 người dự định hoàn thành con đường trong 30 ngày Nếu muốn hoàn thành con đường sớm hơn dự định 12 ngày

Question

Toán Lớp 7: Câu 5: một đội công nhân gồm 21 người dự định hoàn thành con đường trong 30 ngày Nếu muốn hoàn thành con đường sớm hơn dự định 12 ngày thì đội cần tăng cường thêm bao nhiêu công nhân nữa giả sử năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tháng 2022-06-18T22:58:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Elaina2k4$

  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Cách 1:

  Nếu muốn hoàn thành con đường sớm hơn dự định 12 ngày thì số ngày làm là :

      30-12=18(ngày)

  Gọi số người làm xong con đường trong 18 ngày là x (x\ne0)

  Vì năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau nên số người làm tỉ lệ nghịch với số ngày.

  => x.18=21.30

  => x.18=630

  => x=630:18

  => x=35(TM)

  => Muốn hoàn thành xong con đường sớm hơn dự định 12 ngày thì đội cần phải tăng cường thêm số công nhân là:

       35 – 30 = 5 (công nhân)

  Cách 2:

  Nếu để hoàn thành con đường trong 24 ngày thì đội cần số công nhân là: 

       20 xx 30 : 24 = 25 (công nhân)

  Số công nhân cần tăng thêm là:

       25 – 20 = 5 (công nhân)

 2. Giải đáp:

  Cần số công nhân để hoàn thành con đường trong 1 ngày là:

    21×30:1=630(công nhân)

  nếu hoàn thành con đường sớm hơn dự định 12 ngày thì phải làm trong số ngày là:

    30-12=18(ngày)

  cần số công nhân để sửa xong trong 18 ngày là:

    630:18=35(công nhân)

  phải bổ sung thêm số công nhân để hoàn thành con đường trong 18 ngày là:

    35-21=14(công nhân)

  đáp số:14 công nhân

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )