Toán Lớp 7: Câu 4: Trong đợt góp sách giáo khoa cho thư viện đểủng hộgiúp đỡhọc sinh khó khăn, sốquyển sách lớp 7A và lớp 7B thu được với tỉlệlà 3

Question

Toán Lớp 7: Câu 4: Trong đợt góp sách giáo khoa cho thư viện đểủng hộgiúp đỡhọc sinh khó khăn, sốquyển sách lớp 7A và lớp 7B thu được với tỉlệlà 3 và 5. Biết tổng sốsách thu được là 160 quyển. Tính sốsách giáo khoa của mỗi lớp đã góp., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tuần 2022-06-08T03:41:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi số sách quyên góp của 2 lớp 7A, 7B lần lượt là a (quyển), b (quyển) (a, b ∈ NN**)
  Theo đầu bài, ta có: a/3 = b/5 và a + b = 160
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/3 = b/5 = {a + b}/{3 + 5} = 160/8 = 20
  => $\begin{cases} \dfrac{a}{3} = 20 \Longrightarrow a = 20 . 30 = 60\\\dfrac{b}{5} = 20 \Longrightarrow b = 20 . 5 = 100 \end{cases}$
  Vậy số sách quyên góp của lớp 7A, 7B lần lượt là: 60 quyển, 100 quyển

 2. Gọi số sách của mỗi lớp quyên góp là a;b(a,b ∈ N*)
  – Theo bài ra ta có :
  a/3=b/5 ; a+b=160
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  a/3=b/5$=\dfrac{a+b}{3+5}$=160/8=20
  – a/3=20⇒a=20.3=60
  – b/5=20⇒b=20.5=100
  Vậy số sách quyên góp được của 2 lớp lần lượt là : 60;100 quyển .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )