Toán Lớp 7: Cầu 24 Giá trị của biểu thức 2 mũ 20 x 3 mũ 3 phần 6 mũ 3 nhân 4 mũ ba là A 2 mũ 10 B 2 mũ 11 C 10 mũ 2 D 11 mũ 2

Question

Toán Lớp 7: Cầu 24
Giá trị của biểu thức 2 mũ 20 x 3 mũ 3 phần 6 mũ 3 nhân 4 mũ ba là
A 2 mũ 10
B 2 mũ 11
C 10 mũ 2
D 11 mũ 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 6 ngày 2022-06-17T03:12:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  (2^{20} . 3^{3})/(6^{3} . 4^{3})
  = (2^{20} . 3^{3})/((2.3)^{3} . (2^{2})^{3})
  = (2^{20} . 3^{3})/(2^{3} . 3^{3} . 2^{6})
  = (2^{20} . 3^{3})/(3^{3} . 2^{9})
  = 2^{11}
  =>  Chọn  B

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  (2^20 . 3^3 ) /(6^3 . 4^3)
  = (2^20 . 3^3)/((2.3)^3 . (2^2)^3)
  = ( 2^20 . 3^3)/(2^3 . 3^3 . 2^6)
  = (2^11)/1
  = 2^11
  Chọn B
  $#Vịt vàng$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )