Toán Lớp 7: Câu 15 : tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 36 và 90

Question

Toán Lớp 7: Câu 15 : tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 36 và 90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tháng 2022-11-23T21:19:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Gọi số cần tìm là a
  Vì a là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và a \vdots 36 , a \vdots 90
  Nên a = BCNN(36,90)
  36 = 2^2 . 3^2
  90 = 2 . 3^2 . 5
  => BCNN(36,90) = 2^2 . 3^2 . 5 = 180
  Vậy a = 180
   

 2. Giải đáp:
   180
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là x(xne0)
  Ta có:
  x \vdots 36
  x \vdots 90
  ⇒ x in BCN N(36;90)
  Phân tích thừa số ra thừa số nguyên tố:
  36 = 2² . 3²
  90 = 2 . 3² . 5
  ⇒ BCN N(36;90) = 2^2 . 3^2 . 5 = 180
  Vậy số cần tìm là 180

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )