Toán Lớp 7: Câu 11: Số viên bi của ba bạn An, Bình ,Viên tỉ lệ với các số 2; 4 ; 5. Tìm số viên bi của ba bạn biết rằng tổng số bi của cả ba là 44

Question

Toán Lớp 7: Câu 11:
Số viên bi của ba bạn An, Bình ,Viên tỉ lệ với các số 2; 4 ; 5. Tìm số viên bi của ba bạn biết rằng tổng số bi của cả ba là 44 viên bi., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tháng 2022-12-22T11:56:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số bi của 3 bạn An, Bình, Viên lần lượt là: a, b, c (viên bi) $(a, b, c ∈ N^*)$
  Ta có:
  a, b, c lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5
  => a : b : c = 2 : 4 : 5
  => a/2 = b/4 = c/5
  Mặt ne, a + b + c = 44
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/2 = b/4 = c/5 = frac{a + b + c}{2 + 4 + 5} = 44/11 = 4
  Từ đó suy ra:
  a/2 = 4 => a = 8
  b/4 = 4 => b = 16
  c/5 = 4 => c = 20
  Vậy số viên bi của An là: 8 viên bi
         số viên bi của Bình là: 16 viên bi
         số viên bi của Viên là: 20 viên bi

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi số bi của 3 bạn lần lượt là x;y;z
  =>x/2=y/4=z/5 và x+y+z=44
  Áp dụng ta dãy ts bằng nhau ta có:
  x/2=y/4=z/5=(x+y+z)/(2+4+5)=44/11=4
  Suy ra:
  x/2=4=>x=8
  y/4=4=>y=16
  z/5=4=>z=20
  Số bi của 3 bạn lần lượt là 8;16;20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )