Toán Lớp 7: Câu 11: Số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được trong dịp đầu xuân lần lượt tỉ lệ với 4; 3; 2. Biết tổng số cây lớp 7A và 7C trồng được

Question

Toán Lớp 7: Câu 11: Số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được trong dịp đầu xuân lần lượt tỉ lệ với
4; 3; 2. Biết tổng số cây lớp 7A và 7C trồng được nhiều hơn số cây lớp 7B trồng được là
51 cây. Hãy tính số cây mỗi lớp trồng được.
GIÚP MÌNH VS Ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 6 tháng 2022-06-20T05:07:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cây của lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: x, y, z(x, y, zinN^**)
  Vì số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được trong dịp đầu xuân lần lượt tỉ lệ với
  4, 3, 2 nên x/4=y/3=z/2
  Tổng số cây lớp 7A và 7C trồng được nhiều hơn số cây lớp 7B trồng được là 51 cây nên x-y+z=51(cây)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/4=y/3=z/2=(x-y+z)/(4-3+2)=51/3=17
  Do đó:
  x/4=17=>x=17.4=68
  y/3=17=>y=17.3=51
  z/2=17=>z=17.2=34
  Vậy số cây của lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: 68 cây, 51 cây, 34 cây

 2. Gọi a,b,c lần lượt là số câyy trồng được của lớp 7A,7B,7C (a,b,c>0)
  Theo đề ta có:
  a/4=b/3=c/2 và (a+c)-b=51
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  a/4=b/3=c/2=((a+c)-b)/((4+2)-3)=(51)/(3)=17
  Ta có:
  a/4=17⇔a=68
  b/3=17⇔b=51
  c/2=17⇔c=34
  Vậy lớp 7A trồng được 68 cây, lớp 7B trồng 51 cây, lớp 7C trồng 34 cây 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )