Toán Lớp 7: Câu 1:nếu √x=3 thì x bằng A.2 B.81 C.27 D.9 Câu 2:chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2;3;4.số nhỏ nhất trong ba số được chia l

Question

Toán Lớp 7: Câu 1:nếu √x=3 thì x bằng
A.2
B.81
C.27
D.9
Câu 2:chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2;3;4.số nhỏ nhất trong ba số được chia là
A.24
B.12
C.48
D.32
Câu 3: nếu 4người thợ xây làm xong một công việc hết 10 ngày thì 5 người thợ xây (với cùng năng suất như thế) làm xong công việc đó hết số ngày là
A.10
B.12
C.8
D.9
Câu 4: trong đợt thi đua giành được giành hoa điểm tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, số hoa điểm tốt của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt tỉ lệ với 13;15và 21.biết tổng số hoa điểm tốt của hai lớp hai lớp 7A và 7B nhiều hơn số hoa điểm tốt của lớp 7C là 63 hoa điểm tốt. Tính số hoa điểm tốt của mỗi lớp
Câu 5:cho tam giác ABC vuông tại A có AB=AC.gọi k là trung điểm của BC
1) chứng minh tam giác AKB=AKC
2)qua c vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AB tại E.tính số đo góc AEC
Câu 6:Tìm giá trị của x thỏa mãn :|3x+4|+|3x-1|=20/3(x+1)2+4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 11 phút 2022-06-01T00:04:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:C
  Câu 2:A
  Câu 3:C
  Câu 4:

 2. Câu 1:C
  Câu 2:A
  Câu 3:C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )