Toán Lớp 7: Câu 1 : một công nhân may 5 giờ được 20 cái áo , hỏi trong 8 giờ người đó may được bao nhiêu cái áo A.35. B.34. C.32. D.33 Câu 2 :

Question

Toán Lớp 7: Câu 1 : một công nhân may 5 giờ được 20 cái áo , hỏi trong 8 giờ người đó may được bao nhiêu cái áo
A.35. B.34. C.32. D.33
Câu 2 : Kết quả của phép tính 25 3/19 : ( – 5/4 )- 35 3/19: ( – 5/4 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 7 ngày 2022-04-14T11:07:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích chi tiết:
  Câu 1:C.32
  câu này ta sẽ áp dụng quy tắc tam suất
  5 giờ————->20 cái áo
  8 giờ ————> x
  x=(20.8)/5=32
  Câu 2: đặt nhân tử chung là (3/19):(-5/4) ta được
  =[3/19:(-5/4)](25-35)
  =-10.[3/19.(-4/5)]
  =-10.(-12/95)
  =120/95=24/95
  Chúc bạn học tốt !!!!
  Nếu thấy ok thì cho mình 5 sao, cảm ơn +bình chọn hay nhất nhé!!!
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1 : một công nhân may 5 giờ được 20 cái áo , hỏi trong 8 giờ người đó may được bao nhiêu cái áo?
  giải
  gọi số áo ngừo công nhân đó may trong 8 giờ là x (x∈N*)
  vì 5 giờ người công nhân đó may được 20 cái áo nên số giờ và số áo là hai đại lợi tỉ lệ thuận với nhau, nên ta có:
  5.20=x.8 ⇒ x= 20.8/5=32
  ⇒ vậy trong 8 giờ người công nhân đó may được 32 cái á
  ⇒ chọn đáp án C:32 
  25 3/19 : ( – 5/4 )- 35 3/19: ( – 5/4 )

  =25 3/19 . ( – 4/5 )- 35 3/19: ( – 4/5 )

  = -4/5. ( 25 3/19 – 35 3/19)

  = -4/5. -10  3/19

  = -772/95

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )