Toán Lớp 7: Câu 1: Môn chạy được chia làm mấy cự ly ? Kể tên.. Câu 2: Trong kỹ thuật chạy ngắn được chia làm mấy giai đoạn ? Kể tên các giai đoạn..

Question

Toán Lớp 7: Câu 1: Môn chạy được chia làm mấy cự ly ? Kể tên.. Câu 2: Trong kỹ thuật chạy ngắn được chia làm mấy giai đoạn ? Kể tên các giai đoạn.., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tháng 2022-02-22T00:57:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Câu 1:môn chạy được chia làm hai cự ly là chạy ngắn và chạy bền
    Câu 2:kỹ thuật chạy ngắn gồm 4 giai đoạn là:khơi động,xuất phát,tăng tốc,về đích

  2. Câu 1:Kĩ thuật chạy cự li ngắn được chia thành 4 giai đoạn: Xuất phát, Chạy lao, Chạy giữa quãng và Về đích. Trong chạy cự li ngắn cần sử dụng kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp để tận dụng lực đạp sau giúp cơ thể xuất phát nhanh. 

    Câu 2:Kĩ thuật chạy cự li ngắn được chia thành 4 giai đoạn: Xuất phát, Chạy lao, Chạy giữa quãng và Về đích

    $\text{#Kevin}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )