Toán Lớp 7: Câu 1 : cho đẳng thức: 3x-7=2 khi đó giá trị của x là: A: 3 B: 2 C:6 D: 9 Câu 2:đường trung trực của đoạn thẳng dài 10cm sẽ ik qua vị t

Question

Toán Lớp 7: Câu 1 : cho đẳng thức: 3x-7=2 khi đó giá trị của x là:
A: 3
B: 2
C:6
D: 9
Câu 2:đường trung trực của đoạn thẳng dài 10cm sẽ ik qua vị trí cách đầu mút của đoạn thẳng một khoảng bằng?
A: 10cm
B: 20cm
C: 5cm
D: 25cm
Câu 3: góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC có số đo là?
A: 60°
B: 120°
C: 180°
D: 0°
Câu 4: số đo ba góc của tam giác tỷ lệ với 6:5:7 góc nhỏ nhất của tam giác có số đo là
A: 36°
B: 34°
C: 60°
D: 50°, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 26 phút 2022-06-20T20:37:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  1:A

  2:C

  3: ( Chưa có số đo góc A ) 

  4: D

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Câu 1: Ta có: x= $\frac{2 + 7}{3}$  = 3  => Chọn A

  Câu 2: Vì là đường trung trực => Chia đoạn thẳng thành 2 đoạn thẳng nhỏ bằng nhau => Cách đầu mút một khoảng = $\frac{10}{2}$  = 5cm => Chọn C

  Câu 3: Góc ngoài = 180 – số đo góc A

  Câu 4: GỌI ba góc của tam giác lần lượt là a, b,c 

  Theo đề ta có $\frac{a}{6}$  = $\frac{b}{5}$  = $\frac{c}{7}$ 

  và ta có tổng ba góc a + c + b = 180°

  Theo dãy tỉ số bằng nhau

  $\frac{a}{6}$  = $\frac{b}{5}$  = $\frac{c}{7}$  = $\frac{a + b+ c}{6 + 5 + 7}$  =$\frac{180}{18}$  = 10

  => Số đo các góc

  a = 6 . 10 = 60°

  b = 5 . 10 = 50°

  c = 7 . 10 = 70°

  => Góc nhỏ nhất: là b = 50° => Chọn D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )