Toán Lớp 7: Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Hãy chọn câu trả lời sai: A $\frac{1}{m}$ (m là hằng số, m $\neq$ 0 B Cả A

Question

Toán Lớp 7: Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Hãy chọn câu trả lời sai:
A $\frac{1}{m}$ (m là hằng số, m $\neq$ 0
B Cả A và C đều đúng
C x.y = m ( m là hằng số, m $\neq$ 0
D Cả A và C đều sai, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 28 phút 2022-06-07T05:42:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. D là đúng

  Giai thích: do x và y tỉ lệ nghịch với nhau => y = a.x -> câu A, C đều sai

 2. Giải đáp:
  Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Hãy chọn câu trả lời sai:
  A  (m là hằng số, m 0 )
  B Cả A và C đều đúng
  C x.y = m ( m là hằng số, m 0 )
  D Cả A và C đều sai
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  +  (m là hằng số, m 0 ) ( đúng )
  + x.y = m ( m là hằng số, m 0 ) ( đúng )
  => cả A và C đều sai

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )