Toán Lớp 7: câu 1.Cho 5,2x+(-1,5)x+8,4=1 thì giá trị của x là:• A.-2• B.1• C.-1• D.Một kết quả khác câu 2.Cho x,y biết rằng x+y=10 và x

Question

Toán Lớp 7: câu 1.Cho 5,2x+(-1,5)x+8,4=1 thì giá trị của x là:• A.-2• B.1• C.-1• D.Một kết quả khác
câu 2.Cho x,y biết rằng x+y=10 và x . 3 = y . 7 . Giá trị của x và y lần lượt là:• A.2;8• B.4;6• C.3; 7 • D. 7; 3
câu 3.Cho x,y biết rằng y – x=6 và x : 4 = y : 7 . Giá trị của x và y lần lượt là:• A.2;8• B.8;14• C.13; 7 • D. 8; 2
câu 4.Cho đường thẳng x và đường thẳng y cắt nhau tại O. Số góc tạo thành khác góc bẹt là A.1• B. 2• C.3; • D. 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tuần 2022-06-15T22:37:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1,
  5,2x + (-1,5)x + 8,4 = 1
  ⇒ (5,2 – 1,5)x + 8,4 = 1
  ⇒ 3,7x + 8,4 = 1
  ⇒ 3,7x = 1- 8,4
  ⇒ 3,7x = -7,4
  ⇒ x = -7,4 : 3,7
  ⇒ x = -2
  → Giải đáp A
  2.
  Ta có: x.3 = y.7
  ⇒ x/7 = y/3
  ÁP dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/7 = y/3 = (x+y)/(7+3) = 10/10 = 1
  ⇒ x = 1.7 = 7
  ⇒ y = 1.3 = 3
  → Giải đáp D
  3
  Ta có: x : 4 = y : 7
  ⇒ x/4 = y/7
  Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/4 = y/7 = (y-x)/(7-4) = 6/3 = 2
  ⇒ x = 2.4 = 8
  ⇒ y = 2.7 = 14
  → Giải đáp B
  4
  → Giải đáp D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )