Toán Lớp 7: Câu 1:biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4,6,8 và chu vi của nó bằng 36cm tính các cạnh của tam giác đó

Question

Toán Lớp 7: Câu 1:biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4,6,8 và chu vi của nó bằng 36cm tính các cạnh của tam giác đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tháng 2022-02-17T19:52:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $8cm;12cm;16cm$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi các cạnh là $a,b,c\left( {a,b,c > 0} \right)\left( {cm} \right)$
  $Chu\,vi = a + b + c = 36$
  3 cạnh tỉ lệ với $4;6;8$ nên:
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{a}{4} = \dfrac{b}{6} = \dfrac{c}{8} = \dfrac{{a + b + c}}{{4 + 6 + 8}} = \dfrac{{36}}{{18}} = 2\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 8\\
  b = 12\\
  c = 16
  \end{array} \right.
  \end{array}$
  Vậy độ dài 3 cạnh là $8cm;12cm;16cm$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )