Toán Lớp 7: câu 1: (4/13 . 6/5 + 4/13 . 2/5) . (2x + 1) mũ 2 = 10/13

Question

Toán Lớp 7: câu 1:
(4/13 . 6/5 + 4/13 . 2/5) . (2x + 1) mũ 2 = 10/13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-12-21T11:13:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. [4/13.(6/5+2/5)].(2x+1)^2=10/13
  (4/13.8/5).(2x+1)^x=10/13
  32/65.(2x+1)^2=10/13
  (2x+1)^2=10/13:32/65
  (2x+1)^2=25/16
  (2x+1)^2=(5/4)^2
  =) +)TH1: 2x+1=5/4                   +)TH2: 2x+1=-5/4                             
                  2x=5/4-1                                     2x=-5/4-1        
                  2x=1/4                                         2x=-9/4          
                    x=1/8                                           x=-9/8
  Vậy x = {1/8;-9/8}
  #KaruHetF.A
  #xadoandeplao

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )