Toán Lớp 7: Cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức: a) 0,36 : 6 và 3 : 5 b) 4 : 7 và 2,6 : 4,55 c) 11 : 23 và 1,32 : 2,51 d) 0,36 : 0,53 và 4 : 9

Question

Toán Lớp 7: Cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức:
a) 0,36 : 6 và 3 : 5
b) 4 : 7 và 2,6 : 4,55
c) 11 : 23 và 1,32 : 2,51
d) 0,36 : 0,53 và 4 : 9
Giải giúp mik vs. Mik cần gấp lắm ạ !, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-12-22T07:18:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ta có :
  a) 0,36 : 6  và  3 : 5
  3/50 \ne 3/5
  => Không lập được thành 1 tỉ lệ thức
  b) 4 : 7  và  2,6 : 4,55
  4/7 = 4/7
  => Lập được tỉ lệ thức
  c) 11 : 23  và  1,32 : 2,51
  11/23 \ne 132/251
  => Không lập được tỉ lệ thức
  d) 0,36 : 0,53  và  4/9
  36/53 \ne 4/9
  => Không lập được tỉ lệ thức
  $\Longrightarrow$ b) lập được 1 tỉ lệ thức

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )