Toán Lớp 7: Các trường hợp = nhau của 2 tam giác thường 1 2 3 4 Lẹ mn=(

Question

Toán Lớp 7: Các trường hợp = nhau của 2 tam giác thường
1
2
3
4
Lẹ mn=(, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-04-14T02:56:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác thường có 2 trường hợp:
     1: cạnh – cạnh – cạnh
     2: cạnh – góc – cạnh
     3: góc – cạnh – góc

  0
  2022-04-14T02:58:02+00:00
  Trường hợp thứ nhất (c-c-c)
  Trường hợp thứ hai (c-g-c)
  Trường hợp thứ ba (g-c-g)
  Vậy có 3 trường hợp.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )