Toán Lớp 7: bt3:cho hsy=mx(m khác 0) a) tìm M biết ĐTHS đi qua A (4:1) b) vẽ ĐTHS với M vừa tìm được help me

Question

Toán Lớp 7: bt3:cho hsy=mx(m khác 0)
a) tìm M biết ĐTHS đi qua A (4:1)
b) vẽ ĐTHS với M vừa tìm được
help me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 9 tháng 2022-03-02T05:57:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
           y=mx (m\ne 0)
  a, Vì đths đi qua điểm A(4;1) ⇒ x=4;y=1
  Thay x=4,y=1 vào y=mx. Ta có:
                      1=4m
                    ⇒m=\frac{1}{4}
  Vậy m=\frac{1}{4} thì đths đi qua điểm A(4;1)
  b, Thay m=\frac{1}{4} vào y=mx. Ta có:
                          y=\frac{1}{4}x    (d)
  Cho x=4 ⇒ y=1 ⇒ Điểm B(4;1) ∈ đths (d)
  Vậy 2 điểm O(0;0) và B(4;1) là đths (d)

  toan-lop-7-bt3-cho-hsy-m-m-khac-0-a-tim-m-biet-dths-di-qua-a-4-1-b-ve-dths-voi-m-vua-tim-duoc-he

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #Kaito kid
  a,
  Ta có đồ thị y=mx đi qua điểm A(4;1)
  ⇒x=4;y=1
  Thay vào hàm trên ta đc
  1=m.4
  ⇒m=$\frac{1}{4}$
  b,
  Có m=$\frac{1}{4}$
  ⇒hàm y=mx bằng
  y=$\frac{1}{4}$x
  cho x=4 thì y=1 B(4;1)
  Đồ thị hàm số y=$\frac{1}{4}$x là 1 đt đi qua điểm B(4;1)và gốc tọa độ O(0;0)
  Vẽ đồ thị

  toan-lop-7-bt3-cho-hsy-m-m-khac-0-a-tim-m-biet-dths-di-qua-a-4-1-b-ve-dths-voi-m-vua-tim-duoc-he

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )