Toán Lớp 7: BT : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. A =|x-12|+|x-2|+|x+2007|

Question

Toán Lớp 7: BT : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
A =|x-12|+|x-2|+|x+2007|, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 6 tháng 2022-06-21T00:08:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì |x-12|≥0
      |x-12|≥0
      |x+2007|≥0
  A =|x-12|+|x-2|+|x+2007|≥0
  ⇒A có giá tri nhỏ nhất là bằng 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )