Toán Lớp 7: Biểu thức (xy^5)^3 bằng: A.x^ 3 y^15 B.x^3 y^5 C.xy^15 D.x^3 y^8 KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG

Question

Toán Lớp 7: Biểu thức (xy^5)^3 bằng:
A.x^ 3 y^15
B.x^3 y^5
C.xy^15
D.x^3 y^8
KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-16T20:31:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp Án A
  (xy^5)^3
  =x^3y^5.3
  =x^3y^15

 2. $\textit{( x$y^{5}$ $)^{3}$ }$
  $\textit{= $x^{3}$ . ( $y^{5}$ $)^{3}$ }$
  $\textit{= $x^{3}$ $y^{15}$ }$
  $\textit{⇒ A}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )