Toán Lớp 7: Biết AB//CD ; AD//BC So sánh BAC và BCD đề thầy cho hơi lạ nhưng thầy bảo đề đúng

Question

Toán Lớp 7: Biết AB//CD ; AD//BC
So sánh BAC và BCD
đề thầy cho hơi lạ nhưng thầy bảo đề đúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-12-20T22:10:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. AD//CD
  ⇒ hat{BAD}+ hat{ADC}= 180^o (2 góc bù nhau)
  ⇒ hat{BAD}= 180^o – hat{ADC} (1)
  AD//BC
  ⇒ hat{ADC}+ hat{DCB}= 180^o (2 góc bù nhau)
  ⇒ hat{DCB}= 180^o – hat{ADC} (2)
  từ (1) và (2) ⇒ hat{BAD}= hat{DCB}
  @Sum

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )