Toán Lớp 7: Biết $|3x-4y-2|^{2021}$ + $(x-2y)^{2020}$ =0

Question

Toán Lớp 7: Biết $|3x-4y-2|^{2021}$ + $(x-2y)^{2020}$ =0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tuần 2022-05-31T23:32:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Answer
  Ta có:
  |3x – 4y – 2|^2021 >= 0 AA x , y \in RR
  (x – 2y)^2020 >= 0 AA x , y \in RR
  => |3x – 4y – 2|^2021 + (x – 2y)^2020 >= 0 AA x , y \in RR
  Dấu ‘=’ xảy ra 
  <=> {(3x – 4y – 2 = 0),(x – 2y = 0):}
  <=> {(3x – 4y – 2 = 0),(x = 0 + 2y):}
  <=> {(3x – 4y – 2 = 0),(x = 2y):}
  <=> {(3 . 2y – 4y – 2 = 0),(x = 2y):}
  <=> {(6y – 4y – 2 = 0),(x = 2y):}
  <=> {(2y – 2 = 0),(x = 2y):}
  <=> {(2y = 0 + 2),(x = 2y):}
  <=> {(2y = 2),(x = 2y):}
  <=> {(y = 2 : 2),(x = 2y):}
  <=> {(y = 1),(x = 2y):}
  <=> {(y = 1),(x = 2 . 1):}
  <=> {(y = 1),(x = 2):}
  Vậy (x , y) = (2 , 1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )