Toán Lớp 7: Biết (1-x)ngũ 2=1/4các giá trị của x thỏa mãn là

Question

Toán Lớp 7: Biết (1-x)ngũ 2=1/4các giá trị của x thỏa mãn là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 5 ngày 2022-06-17T08:00:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $(1-x)^{2}$ = $\frac{1}{4}$
  $(1-x)^{2}$ = $(1/2)^{2}$ 
  => 1 – x = $\frac{1}{2}$ hoặc 1 – x = – $\frac{1}{2}$
  => x = $\frac{1}{2}$ hoặc x = $\frac{3}{2}$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  (1 – x)^2 = 1/4
  ⇒ (1 – x)^2 = (±1/2)^2
  ⇒ 1 – x = ±1/2
  ⇒ 1 – x = 1/2         hoặc           1 – x = (-1)/2
  ⇒ x = 1/2           hoặc           x = 3/2
  Vậy  x ∈ {1/2 ; 3/2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )