Toán Lớp 7: Bạn Hà đã dùng số tiền tiết kiệm của mình có được là 180000 đồng, để mua sách, vở và bút, biết số tiền mua sách, vở và bút tỉ lệ với cá

Question

Toán Lớp 7: Bạn Hà đã dùng số tiền tiết kiệm của mình có được là 180000 đồng, để mua sách, vở và bút, biết số tiền mua sách, vở và bút tỉ lệ với các số 5; 3; 2. Hỏi Hà mua mỗi loại bao nhiêu tiền? A, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 tháng 2022-12-19T09:04:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số tiền mua sách , vở , bút lần lượt là a,b,c  
  Ta có : a/5=b/3=c/2 mà số tiền tiết kiệm của Hà có được là  180000
  → Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
  a/5=b/3=c/2={a+b+c}/{5+3+2}=180000/10=18000
  Do đó : a=3600
                b=6000
                c=9000
  Vậy số tiền mua sách , vở , bút lần lượt là : 3600 ; 6000 ; 9000
  #owen
   

 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi sách là: A
         vở là: B
         bút là: C
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  $\frac{A}{5}$=$\frac{B}{3}$=$\frac{C}{2}$=$\frac{180000}{5+3+2}$= $\frac{180000}{10}$=1800
  → $\frac{A}{5}$=1800
  ⇒A=1800×5=9000
  và $\frac{B}{3}$=1800
  ⇒B=1800×3=5400
  và $\frac{C}{2}$=1800
  ⇒C=1800×2=3600
  Vậy Hà mua sách: 9000 đồng
                      vở: 5400 đồng
                      bút: 3600 đồng

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )