Toán Lớp 7: bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. số viên bi xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi vàng và đỏ tỉ lệ với 4 và 5, tính số

Question

Toán Lớp 7: bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. số viên bi xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi vàng và đỏ tỉ lệ với 4 và 5, tính số viên bi mỗi loại.mk có đáp án và bài giải là xanh:8 ,đỏ:12,vàng:15 nhưng ko bt đúng ko, giúp mk nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-12-21T04:24:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Thỏ
  Gọi số viên bi 3 màu xanh, đỏ, vàng lần lượt là x , y , z.
  Theo đề bài, ta có:
  x/2 = y/3 ; y/4 = z/5
  a + b + c = 35
  Từ đó:
  + x/2 = y/3 -> x/8= y/12
  + y/4 = z/5 -> y/12 = z/15
  -> x/8 = y/12 = z/15
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/8 = y/12 = z/15 = $\frac{x + y + z}{8 + 12 + 15}$  = 35/35 = 1
         a = 8
  -> b = 12
         c = 15

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số bi anh,đỏ,vàng lần lượt là a,b,c (0<a,b,c<35)
  Theo đề ta có: a/2=b/3,b/4=c/5 và a+b+c=35
  a/2=b/3⇒a/8=b/(12) (1)
  b/4=c/5⇒b/(12)=c/(15)    (2)
  Từ 1 và 2⇒a/8=b/(12)=c/(15)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  a/8=b/(12)=c/(15)=(a+b+c)/(8+12+15)=(35)/(35)=1
  Ta có:
  a/8=1⇒a=8(viên)
  b/(12)=1⇒b=12(viên)
  c/(15)=1⇒c=15(viên)
  Vậy số bi đỏ là 12 viên, xanh là 8 viên, vàng là 15 viên

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )